X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

دنیایم

دنیایم بی اندازه کوچک شده است .

می بینی؟

به قدری کوچک که میتوان آنرا دردستی گرفت وبه دستی دیگر پرتاب کرد...!

میدانم می بینی مرا

 توهمیشه دیده ای

دلم زندگی راغنج میزند وحسم در گفت وگویی مدام این لحظه شوم را نفس میکشد.

دور شو تا میتوانی دور شو .

من در کشاکشی مدام دربهت ودرگیرم.

اما

 برای رفتنم

سالهاست ساک بسته ام .